راهکارهای نظارت تصویری صنعتی

  • ماسک و کلاه ایمنی در مراکز صنعتی و اداری

یکی از مشکلات کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی عدم رعایت نکات ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی توسط پرسنل می‌باشد. همچنین در بیمارستان ها نیز عدم استفاده از ماسک چالش‌های رایج است. با کمک دوربین‌های آتا مهر به راحتی تمام این مسائل حل می‌شوند. برای آشنایی بیشتر این ویدئو را مشاهده کنید.
  • حفاظت از کارگران

استفاده از هوش مصنوعی در نظارت تصویری برای تشخیص کلاه و لباس ایمنی در محیط های معدنی و صنعتی هست جهت جلوگیری از هرگونه خطای سهوی یاعمدی براثر غفلت کارکنان.
بستن
مقایسه