راهکارهای نظارت تصویری اداری

  • ماسک و کلاه ایمنی در مراکز صنعتی و اداری

یکی از مشکلات کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی عدم رعایت نکات ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی توسط پرسنل می‌باشد. همچنین در بیمارستان ها نیز عدم استفاده از ماسک چالش‌های رایج است. با کمک دوربین‌های آتا مهر به راحتی تمام این مسائل حل می‌شوند. برای آشنایی بیشتر این ویدئو را مشاهده کنید.
بستن
مقایسه